mandag 23. februar 2009

Brasil - Norge!

Diktanalyse:
Vår oppgave går ut på å analysere et dikt, og oppgaven er besvart i grupper- Magnus, Synne, Camilla og Fredrik.
Diktet heter Brasil- Norge og er skrevet av Lars Saabye Christensen. Diktet er gitt ut i 1998 og er en del av diktsamlingen ”fra pasninger”. Diktets motiv er motsetninger mellom Norge og Brasil, og diktets tema omhandler fotballkampen mellom Norge og Brasil der Norge vant mot alle odds.
Diktet er bygd opp av forskjellige skildringer av Norge og Brasil. Disse skildringene fungerer som ”pasninger” mellom Norge og Brasil. Diktet inneholder ingen konkrete bokstavrim, men det inneholder en spesiell poetisk rytme. Diktet inneholder få konkrete setninger som omhandler budskapet. Både temaet og budskapet er underforstått, og det er opp til den enkelte og tolke det på sin egen måte. Virkemidlet gjentakelse brukes til en viss grad, og store deler av diktet er preget av gjentakelser; ”hvis Norge er...” og ” da er Brasil…”. Diktet er preget av en sammensetning av fullstendig og ufullstendige setninger. Dette fører til en spesiell variasjon i teksten. Det finnes masse kontraster i diktet, og diket er i hovedsak bygget opp av kontraster mellom Norge og Brasil.
Eksempler på språklige bilder:”Hvis Norge er våt sement, er Brasil en syngende elv”Med en syngende elv kan forfatteren prøve å forsterke inntrykket av at Brasil har mer styrke og sjel i forhold til fotballen enn det Norge har.”Nå er det nordlys i Sør Amerika, og det snør på Copacabana”Dette bildet symboliserer at Norge vant kampen, og at Brasil kom i sjokk. ”Hvis Norge er lårhøner, er Brasil flytende muskler”Det språklige bildet vil sammenligne Norge og Brasils styrke.”Hvis Norge er en gjedde på grunn i indre Østfold, er Brasil en vakende Piraja”Bildene vil beskrive Brasils kultur og natur, i forhold til Norges kulde og dyrearter.”Hvis Norge er granlegger i den dypeste snø, er Brasil palmekroner i silende sol”Det finnes mange språklige bilder i Diktet, Diktet er satt sammen av forskjellige språklige bilder som har en funksjon av å forsterke betydningen av hva det underliggende temaet/budskapet er. Hele diktet består i hovedsak av Symboler og metaforer.
Vi tror at temaet i diktet hovedsakelig dreier seg om den legendariske fotballkampen mellom Norge og Brasil i 1998. Diktet kan også tolkes som om det dekker spesielle hendelser i kampen, og vi tror at men kan se en sammenheng mellom selve kampen og diktet. Budskapet i diktet må være at selv om Norge var undervurdert av Brasil, ble de faktisk vinnere. Kanskje forfatteren vi få frem dette budskapet til leserne også; man må ikke gi opp selv om ting ikke går så bra. Man må ikke miste troen på en selv, selv om man har alle odds mot seg.

Her fant jeg bildet jeg valgte:http://gfx.dagbladet.no/pub/artikkel/5/52/529/529445/flo_reu_1205275383.jpg

Ingen kommentarer: