søndag 2. november 2008

Operasjon Dagsverk- Shonglap


Livet til ungdommene i Bangladesh skiller seg veldig mye fra vår hverdag her i Norge. Vi tar utdanning som en selvfølge, mens ungdommene i Bangladesh tar dette som et frynsegode. I Bangladesh er det ikke likestilling mellom kvinner og menn. Jentene sin oppgave er å være hjemme å arbeide i huset, mens guttene er på skolen. Familiene har ikke råd til å sende jentene på skolen, og dessuten er de til stor hjelp hjemme.

Årets OD sak går til Bangladesh og Shonglap. Shonglap er et ettårig utdanningsprogram for jenter mellom 11 og 19 år. Gjennom dette utdanningsprogrammet skal de lære om menneskerettigheter, hygiene, de skal lære å lese og skrive, og de skal lære seg et yrke de kan tjene egne penger på. Dette utdanningsprogrammet forandrer livet til disse jentene til det bedre. At de blir mer utdannet og lærer seg et yrke kan gjøre at de ikke trenger å bli giftet bort i en veldig ung alder, noe som er utrolig vanlig i Bangladesh. Grunnen til dette er at de lever i fattigdom og har ikke råd til ”å mette enda en munn”. Jentene blir giftet bort og flytter inn til den nye svigerfamilien. Men Shonglap fører også til utvikling i Bangladesh. At også jenter får muligheten til å gå på skole gjør at skillet mellom gutter og jenter blir mindre. Jenter som er utdannet får som regel færre barn, og at de lærer seg et yrke gjør at jentene blir mer selvstendige.

OD er en organisasjon som er drevet av ungdommer. Oppgaven til OD er å samle inn penger til utdanning for ungdommer som lever i Asia, Afrika, Sentral og Sør-Amerika. Det er et nytt prosjekt vært år, men pengene går alltid til utdanning for ungdommer som ikke har det like lett som oss her i Norge. Jeg synes OD er en kjempe bra organisasjon, og synes at arbeidet som denne organisasjonen utfører er supert. Det er fint at vi ungdommer kan få hjelpe de som ikke har det like bra som oss selv. Vi som lever her i Norge har i både pose og sekk, og vi kan fort glemme at ikke alle har det like fint som oss.

Link til bildet: http://www.od.no/OD_2008/index.html

1 kommentar:

Bettina sa...

Du har fått med mye viktig om årets OD, og har skrevet et langt og godt innlegg=) Fortsett sånn:P